Výkup železného šrotu

V teritóriu okresov Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Komárno, Trnava prevádzkujeme 5 výkupní a zber druhotných surovín zabezpečujeme vo väčšej miere od obyvateľov z uvedených regiónov. Zber kovového šrotu, vykonávame v našich prevádzkach od fyzických aj právnických osôb, ako aj pri likvidáciách a demontážach.

Naši zamestnanci majú dlhoročnú prax, sú pravidelne školení v súlade so zákonom o odpadoch. Sme flexibilný a ústretový k zákazníkom pri zbere automobilov, ktoré sú určené na likvidáciu a zošrotovanie. Naša firma disponuje s modernou technikov pre zvoz a likvidáciu druhotných surovín od obyvateľov a firiem.

Čo vykupujeme a s čím obchodujeme
  •  oceľový a liatinovýodpad
  •  farebné kovy
  •  elektrické a elektronické zariadenia
Nami poskytované služby
  •  likvidácia technologických zariadení
  •  komplexné riešenie odpadového hospodárstva firmy
  •  prenájom dopravnej techniky a kontajnerov
 
 
 
 
 
 

Základné členenie sortimentných druhov vo výkupe

Oceľový a liatinový odpad:
  •  plechy, oceľové rúry, kovové profily, kovové obaly, uholníky, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, oceľové laná a drôty, pletivo, špony a triesky, radiátory, antikor, liatina, stroje, obaly, kovové častí z bielej techniky, dopravných a mechanizačných prostriedkov
Nepatria sem:
  •  znečistené oceľové odpady obsahujúce zvyšky nebezpečných materiálov a uzavreté nádoby (najmä nerozobrané motory a prevodovky s olejom, kompresory s náplňou, hasiace prístroje, boilery, viaczložkové materiály obsahujúce farebné kovy, plasty, drevo, betón, kameň, gumu, asfalt, porcelán, chemikálie, decht a pod.
Farebné kovy:
  •  káble, plechy , odpadové drôty, profily, obaly, súčasti strojov a zariadení, špony, triesky a piliny z medi, bronzu, mosadze, hliníka, olova, zinku a iných neželezných kovov.
Nepatria sem:
  •  znečistené farebné kovy obsahujúce zvyšky nebezpečných materiálov a viaczložkové farebné kovy

Výkupne