Odazbestácia a predaj železničných koľajovych vozidiel

Špecialista na odazbestáciu koľajových vozidiel

  •  odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest z koľajových vozidiel
  •  odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest v interiéroch a exteriéroch
  •  odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo striech budov (azbestocementové strešné krytiny)
  •  odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stúpacích potrubí
  •  odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest z podláh

predaj železničných koľajovych vozidiel

Schlieren BPZ-series (Series 29-05)

Type: passenger rail car
KORRAL property: 29 pcs
Year of manufacture: 1977 - 1980 ( 41-44 yrs )
Heating: 1500 V
Speed: 120 (140)
Number of seats: 72 pcs
Own weight: 33 t
Lenght: 23,7 m
AC: in 17 coaches (out of 29)

Schlieren BPZ-series (Series 29-03)

Type: passenger rail car
KORRAL property: 8 pcs
Year of manufacture: 1977 - 1980 ( 41-44 yrs )
Heating: 1500 / 1000 V
Speed: 120 (140)
Number of seats: 72 pcs
Own weight: 33 t
Lenght: 23,7 m
AC: in 5 coaches (out of 8)

Schlieren BDPZ-series (Series 84-05)

Type: passenger-bicycle coach
KORRAL property: 7 pcs
Year of manufacture: 1977 - 1980 ( 41-44 yrs )
Heating: 1500 / 1000 V
Speed: 120 (140)
Number of seats: 30 pcs
Own weight: 32 t
Lenght: 23,7 m
AC: no

Schlieren BDPZ-series (Series 82-05)

Type: passenger-baggage coach
KORRAL property: 3 pcs
Year of manufacture: 1977 - 1980 ( 41-44 yrs )
Heating: 1500 V
Speed: 120 (140)
Number of seats: 56 pcs
Own weight: 33 t
Lenght: 23,7 m
AC: no