ODAZBESTÁCIA A PREDAJ ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU

LIKVIDÁCIA AZBESTU

PREDAJ ŠTRKOV

RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU

/

Ak máte záujem o naše služby, radí Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

O spoločnosti

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov.
Zaoberáme sa zberom, výkupom, likvidáciou kovového šrotu a farebných kovov, likvidáciou, ponúkame služby strojov a ich prenájom pre odvoz a spracovanie šrotu, likvidáciou a odhlasovaním starých vozidiel. Taktiež sa venujeme likvidácii azbestu a eternitu.